Turf

Turf is een bruine afzetting die lijkt op aarde, gevormd door de gedeeltelijke ontbinding van plantaardig materiaal in de wet zure omstandigheden of moerassen en vennen, en vaak uitgesneden en gedroogd voor gebruik als brandstof en in tuinieren. Voor het tuinieren is het één van de hoofd bestanddelen van bodemverbeteraars omdat Tuinturf en compost een hoog gehalte organische stof bevatten.

Het is belangrijk dat turf goed verwerkt en verpakt wordt. De onderstaande machines verpakken de turf. Dat kan in kleinere of grotere balen (afhankelijk van de productspecificaties ). En van 30 balen tot 600 balen per uur.