Vlaslemen

Vlaslemen zijn de gebroken vlasstengels van de vlasplant. Vlaslemen werden oorspronkelijk enkel gebruikt in de meubel en houtindustrie. Wegens hun uitzonderlijk absorptievermogen, worden vlaslemen nu ook gebruikt als strooisel voor paarden.

Waarom zou je dan geen stro of houtkrul nemen? Vlaslemen absorberen 12 keer meer dan stro en 4 keer beter dan houtkrul en het geeft minder mestafval.
Voor het verwerken en verpakken van Vlaslemen zijn onderstaande machines beschikbaar. De machines zijn vergelijkbaar met die voor het verwerken van stro.